Padina Fest 2013 – A patra editie de sport, muzica buna, ecologie si aventura!

Padina Fest revine în for?? cu a patra edi?ie între 31 iulie ?i 4 august 2013 pe Platoul Padina, Mun?ii Bucegi. A?a cum te-am obi?nuit, pe toat? perioada  festivalului te vei putea bucura de activit??i montane, workshopuri, concerte ?i întreceri sportive chiar în inima muntelui. Dar nu te l?sa pe o ureche! Strânge bine ?ireturile bocancilor, echipeaz?-te corespunz?tor ?i înarmeaz?-te cu mult curaj ?i voie bun? pentru c? te a?teapt? o mul?ime de surprize. – https://www.facebook.com/events/554549164576144

Poster_general 2013 -29aprilie2013 embed

 

2013 este anul în care ducem distrac?ia responsabil? la un alt nivel! De la acces pân? la trupe, de la sport pân? la relaxare, de la activit??i pân? la workshopuri! Ca s? fii mai aproape de locul distrac?iei si natur?, anul acesta te a?tept?m cu biciclete, tiroliene, adventure park, activit??i de alpinism, panou de c???rare ?i alte posibilit??i de relaxare. Nu l?sa cortul acas?, împreun? putem s? form?m cel mai animat camping montan din România!

Î?i promitem c? te vor ustura t?lpile de la dansat în fa?a scenei Padina Fest ?i ne ?inem de cuvânt! Headlinerii concertelor promit un show de zile mari: vineri, 2 august, cel mai exploziv live act balcanic, Dubioza Kolektiv ?i forma?ia de rock alternativ din Chi?in?u, Alternosfera, iar sâmb?t?, 3 august, continu?m în for?? al?turi de câ?tig?torii “Creole World Music Awards”, Al Jawala ?i partenerii lor de c?l?torie, unul dintre numele de referin?? în muzica româneasc?, Urma. În concertele care vor ?ine de miercuri pân? duminic?, vor mai între?ine atmosfera Ad Hoc, An Theos, Lights Out, Get Beget, Domino, Rehab Nation, Perfect Zero for Infinity ?i mul?i al?ii.

Dar concertele nu sunt singurele pe care le ve?i putea vedea pe scena festivalului. În premier? la 1500 m altitudine, pe scena Padina Fest, se va juca o pies? adus? de compania de teatru Daya, în regia Chris Simion. Mai multe detalii în curând pe site-ul festivalului ?i pe www.daya.ro.

Pentru iubitorii ciclismului ?i nu numai, Padina Fest organizeaz? în 2013 a treia edi?ie a Maratonului Bucegilor, o întrecere tipic? de MTB cross country, într-un cadru spectaculos, la altitudine de pân? la 2000 metri. Dar nu ne oprim aici! Pentru amatorii de trail running preg?tim a doua edi?ie Direc?ia Omu, concurs de alergare montan? în care participan?ii trebuie s? ating? vârful Omu, cel mai înalt punct din masivul Bucegi ?i s? termine cursa înapoi în zona de festival.

Promovarea mun?ilor Bucegi ?i a turismului la mare altitudine, ridicarea gradului de educare montan? ?i ecologizarea zonei cu scopul de a conserva patrimoniul natural r?mân priorit??ile Padina Fest. Festivalul î?i va revizui constant politica eco dup? care func?ioneaz? având mereu în vedere s? respecte indicatorii de responsabilitate social?.

Padina Fest este un model de bun? practic? pentru festivalurile montane ?i î?i propune s? seteze o direc?ie în oferirea de activit??i de divertisment f?r? a periclita cadrul natural.

Pentru a fi la curent cu nout??ile ?i surprizele preg?tite, g?si?i mai multe detalii pe www.padinafest.ro ?i www.facebook.com/padinafest. Biletele sunt disponibile în re?eaua myticket.ro.

Editia 2013 se bucur? de implicarea Ciuc Premium, Volksbank ?i Generali Asigurari care cred în ideea unui festival unic în Romania. Padina Fest implic? o logística impresionant? la care î?i aduc contribu?ia 360 Revolution, Consiliul Judetean Dambovi?a, Primaria Moroeni, echipele de salvamontisti, Hotelul Pe?tera, cabanierii din zon? ?i Administra?ia Parcului Natural Bucegi. Partenerul media principal este Radio Guerilla.