Cu oameni care te-au inspirat sa faci un lucru bun.

”Cel mai simplu lucru de rezolvat atunci când am deschis libr?ria în decembrie 2007 a fost stabilirea numelui. Unul dintre parteneri, Nicolae, l-a propus ?i noi l-am îmbr??i?at imediat. Tony (Anthony Frost) a fost primul englez din vie?ile noastre. L-am întâlnit în 1990, era ?ofer de tir – nicio leg?tur? cu lumea c?r?ii – un om minunat, care impresionat de revolu?ia privit? la televizor în decembrie 1989 ?i de ce a urmat mai apoi, a început s? strâng? ajutoare pentru orfani din România mergând din poart? în poart? ?i organizând apoi mai multe convoaie – Dan, partener ?i el la libr?rie, a jucat rolul de interpret pentru unul dintre primele transporturi ?i ni l-a prezentat pe Tony, impresionat la rându-i de bun?tatea ?i candoarea acestui om – a fost pentru noi to?i un foarte drag prieten. Franche?ea, stilul direct ?i buna dispozi?ie a lui Tony î?i mergeau la inim? ?i-?i r?mâneau acolo. Tony a murit în ianuarie, anul acesta, ?i m? gândesc la el de multe ori p?strându-l în minte a?a cum l-am v?zut ultima oar? în 2008, fisticit, în fa?a libr?riei, ne?tiind ce s? spun?, cu ochii în lacrimi.” – Vlad Niculescu, partener la Anthony Frost English Bookshop.

cuoamenicare

Mai multe detalii pe Facebook.