Revista Arte și Meserii #7

www.revistaartesimeserii.ro

“În cele 112 pagini ale revistei, v-am pregãtit un coverstory pitoresc ºi boem cu Luiza Zan, care ne vorbeºte despre “A fi ceea ce eºti”. Vã facem cunoºtinþã cu doi regizori din þãri diferite: Jiri Menzel, din Cehia, Anca Damian, din România ºi cu dramaturgul ªtefan Peca, într-un interviu luat din America. Vã povestim despre Blazzaj ºi Subcarpaþi ºi vã garantãm 100% cã interviul cu realizatorul Cãtãlin ªtefãnescu va fi o încântare a ochilor. ªi mai avem încã pe-atâþia artiºti meseriaºi surprinºi în paginile revistei.”