Helena Kvarnström

inne.day-lab.com and her blog

Despre Corina – Credinþa-n comunicare.

Ajusesem toþi patru în faþa bisericii de pe lângã spitalul Fundeni. Costin era bine dispus, Raluca se simþea ca acasã-n curtea lãcãºului sfânt, Corina-ºi fãcea cruci iar eu nu ºtiam cum sã pãcãlesc oamenii cã-n cap n-am ºapcã ºi cã…