Steluþele de mare – Georgiana

steluteledemare.fotografiidefamilie.ro – un proiect de Bogdan Dincã ºi Isabela, susþinut de Hotnews ºi Q magazine. Fotografii realizate de Alexandra Dincã.

“Când Victoriþa rosteºte fericirea suferindã, vocea parcã i se transformã în acadea. Ochii îi strãlucesc ca douã diamante. Poate de la lacrimi. Pe care nu le lasã sã-ºi iasã din matcã, pentru cã nu e voie. Georgi nu o lasã pe mami sã plângã. E ruºinos. Victoriþa o vegheazã pe Georgiana cu atenþie. Fetiþa respirã liniºtit. O strânge în braþe pe Giri, girafa de jucãrie. Georgi spune cã ºi Giri e bolnavã, are ºi ea o branulã, prinsã de un picior. E mai uºor când e ºi altcineva bolnav cu tine, cã te plictiseºti mai puþin – spune Georgi zâmbind. Mai sunt câteva picãturi ºi se terminã ºi cura asta de citostatice. Georgi nu mai scoate niciun sunet. Nu e frumos sã se plângã, doar e fatã mare. Are 6 ani.”

“Prea multe s-au întâmplat în ultimii doi ani, povesteºte Victoriþa. În timpul ãsta Georgi a fãcut 3 operaþii pe creier, citostatice… deja le-am uitat numãrul, radioterapie. De drumuri la spitale, ce sã mai spun… Prea mult, pentru oricine. Pentru un copil este imens.”

“A început cu un tremur uºor de mânã. Eram acasã, la Buzãu, ºi am vãzut cum îi tremura mânuþa dreaptã. Am fugit la doctor. Ne-au trimis mai departe, la Bucureºti. Tumorã cerebralã. Georgiana avea o tumorã mare cât un cartof. Au operat-o. Am sperat pânã în ultimul moment ca tumora sã fie benignã. Nu am avut noroc. Analiza a indicat tumorã malignã. Georgi avea 3 ani ºi 8 luni.”

“Cristi, soþul meu, o alintã Minuniþa – de la minune. Eu îi spun Fericirea suferindã. Cu toatã suferinþa asta cumplitã, Georgi ne aratã zi de zi ce înseamnã fericirea cu adevãrat: Fericirea de a trãi, chiar ºi aºa, în suferinþã. De câte ori o strângem în braþe pe Georgi, ne gândim cã poate cineva, acolo sus, ne iubeºte…”

“Clinicile care au acest aparat, cum ar fi INI Hanovra sau John Hopkins (Anadolu) Istanbul la care pãrinþii au trimis documentele, nu au contract cu CAS România, deci nu poate fi cerut Formularul E 112. Preþul estimat este de cca 25.000 – 30.000 de euro.”

“Georgiana Cosmina Dinu s-a nãscut pe 25 iulie 2003. Pânã pe 31 octombrie 2009, Georgi a suferit 3 intervenþii chirurgicale de extirpare a tumorii gigant pe creier, a fãcut 13 cure de chimioterapie ºi una de radioterapie. Prima intervenþie a avut loc pe 23 aprilie 2007. Diagnostic: tumorã cerebro-ventricularã-temporo-parieto-occipitalã stânga.”

Dacã puteþi ºi vreþi sã o ajutaþi pe Georgi:
Raiffeisen Bank – Sucursala Buzãu
RON: RO 15 RZBR 0000 0600 1014 7293
EURO: RO 31 RZBR 0000 0600 1014 7296
Cod SWIFT: RZBRROBU
Titular Dinu Cristian (tatãl)
Telefon pãrinþi: 0724 335 993
E-mail: nicol5277@yahoo.com