era sã fac poze ku…

Paul – la ªirnaVille unde am jucat o miuþã în echipa adversã. Am apucat sã-l fentez de vreo douã ori, sunt convins. Aº fi vrut sã-l întreb, în timp ce fãceam poza cu el, ce consistenþã are micul lui dejun.

Erhan – pe trecerea de pietoni de la bd. Elisabeta cu calea Victoriei, pe verde. Trecea liniºtit iar eu l-am deranjat dându-i un fluturaº. L-aº întreba de la ce vârstã s-a gândit sã-ºi lase barbã.

Iordache – în Control. Îmi face mare plãcere tot timpul sã-l salut. :) L-aº întreba dacã are abonament pe RATB sau are ºi el, ca mine, portofel electronic. Urmãriþi-l pe twitter cã scrie unde se aflã în momentul acelaº  mergeþi apoi spre el ºi faceþi-i pozã. Hihi. Eu încã-mi mai fac curaj.

Cãtalin – pe la Romanã. M-am întâlnit cel mai întâmplãtor cu el. Nici nu ºtiam de ce ne cunoaºtem reciproc ºi ce cãutam acolo fiecare. Nu aveam aparatul la mine cã m-aº fi tras în pozã cu el lângã un copac înflorit ºi l-aº fi întrebat dacã simte cã-s puþin invidios cã stã aºa central.

Andraº – la budã la Lãptãrie acum un an… unde am conversat despre unde facem revelionul fiecare. Noi gãsisem deja ºi mã simþeam foarte avantajat. L-aº întreba dacã a gãsit ceva convenabil ºi distractiv.

Oigãn – vara ce-a trecut, la mare pe plajã; era cu chitara-n mânã ºi cânta cu un grup de incomniaci veseli; s-a întâmplat imediat dupã o noapte de muzicã bunã pusã tot de el în Hand ºi dupã o dimineaþã de leapºã, raþele ºi vânãtorii plus un mic bonus de miuþã. le are cu fotbalul, aveþi grijã! L-aº întreba câte chitãri ºi-ar lua cu el pe o insulã pustie ºi câþi prieteni?

Puteþi, desigur, sã-i întrebaþi voi mai multe disearã, tot în Silver Church, dupã 21:30. Mi-au zis mie, pe forum cãci altfel aº fi fãcut poze cu ei,  cã va fi o lansare de album Kumm n-aþi mai vãzut.