era sã fac poze ku…

Paul – la ªirnaVille unde am jucat o miuþã în echipa adversã. Am apucat sã-l fentez de vreo douã ori, sunt convins. Aº fi vrut sã-l întreb, în timp ce fãceam poza cu el, ce consistenþã are micul lui dejun….

Laurent Gineste – Wooden Sex

www.photography-now.info/laurent_gineste