Hai la Plai!

www.plai.ro
M-am simþit excelent ºi-n 2007 ºi-n 2008. Am ascultat muzicã de calitate stând întins pe iarbã, am învãþat sã merg pe sfoarã, mi-am luat ºi tricou cu o cãpriþã drãguþã, am asistat la câteva work-shop-uri foarte utile ºi plãcute, am câºtigat locul 2 sau 3, nu mai ºtiu, la concursul de strivit pet-uri ºi am primit o floare roºie în ghiveci :), am fãcut picnicuri delicioase pe iarba Muzeului Bãnãþean iar Timiºoara, chiar ºi pe vreme ploioasã cum a fost anul trecut, ne-a primit cu mare cãldurã.