Dusdin Condren

dusdin.com, on flickr and tumblr.

pescuit evoluþionist I

Totul a început acum mulþi ani când, la þarã fiind, m-a luat vãru-miu Cãtãlin sã pescuim. Aveam un râuleþ de un metru lãþime, maxim pânã la genunchii mei dintr-a ºaptea… înãlþime ºi lung cât satul. Pe sub malurile acestui râuleþ…