Veliko Târnovo

Un oraº la aproximativ 160 de km de Bucureºti. Douã ore de mers cu maºina prin peisaje puþin deprimante pânã la Giurgiu ºi prin Ruse inclusiv iar de la ieºirea din Ruse multã verdeaþã ºi rapiþã. Vama am trecut-o cu 5 euro pentru taxa de pod ºi cu încã 10 (?) vignieta pe o sãptãmânã. Nu am prins coadã la ieºire din þarã însã la intrare, duminicã seara, am stat puþin dupã vreo 10-12 maºini. Pânã la Veliko am avut drum direct, fãrã sate sau alte oraºe de trecut prin, fãrã borne kilometrice (am auzit c-aºa-i la ei) dar cu indicatoare directe spre localitatea cu pricina.

Unde trebuie sã staþi.
Nick ºi Cathy au fost pentru noi (12 persoane) cele mai faine gazde pe care le-am cunoscut. Originari din Marea Britanie (Nick din Scoþia, Cathy din Wales) au avut o fermã în tinereþuri, fermã pe care au vândut-o într-un moment în care au zis ca viaþa lor meritã o schimbare. ºi-au cumpãrat un cruiser ºi-au pornit în lume sã cheltuie timpul. Într-un final au ajuns în Bulgaria trecând prin România dar nu ºi prin Bucureºti, vizitând alte oraºe mult mai atragãtoare precum Arad, Cluj, Sibiu, Braºov. I-am felicitat pentru asta.
Ajunºi în Veliko, au rãmas plãcut impresionaþi de oraº ºi s-au gândit sã-i impresioneze ºi pe alþii. O parte din povestea este pe site-ul lor dar multe, multe alte povestiri faine gãsiþi direct la Phoenix Hostel. Cazarea ne-a costat 20 leva per noapte ºi am stat trei nopþi dar am plãtit doar douã cãci prima noapte, dacã stai trei, este gratuitã. Micul mare dejun inclus (pâine, pâine prãjitã, vreo ºase feluri de dulceaþã home-made, caºcaval, brânzã, margarinã, lapte, ceai, cafea, iaurt, sucuri…).

Pe acest panou existã poze cu toþi cei care s-au cazat la Nick ºi Cathy. Ia sã vã vãd pe toþi acolo!

El este Collie, câinele rasfãþat al casei.

Unde trebuie sã schimbaþi bani.
Direct în Veliko. Gazdele vã vor îndruma spre o casa de schimb valutar de încredere. Noi am prins un schimb de 1 RON = 0.4 leva, deci 1 leva = 2.5 RON. De aici am pornit sã calculãm tot ce mâncãm, bem, fumãm (þigãrile-s scumpe, se fumeazã mai mult tutun “vãrsat”) sau ne cumpãrãm din alte motive (suvenirurile-s foarte scumpe).

Unde trebuie sã mâncaþi.
Pizza Tempo. O masã copioasã cu ciorbã, felul 2 (specialitate), douã beri ºi desert ~ 16 leva. Servire ireproºabilã. Ea este Maria.

Cea mai bunã bere pe care am bãut-o în Veliko este Zagorka. 1.89 lv.

Ce trebuie sã faceþi în Veliko.
Ziua sã vã plimbaþi iar seara sã beþi ºi sã dormiþi semi-beþi. Micul dejun se serveºte pânã-n ora 11.
Sunt multe strãduþe de plimbat, multe pisici de fotografiat, multe case frumoase de admirat ºi câteva urâte de dãrâmat.

Multe monumente cu oameni ºi despre ei, multe cafenele cu panorame, multe scãri de urcat ºi tot atât de multe de coborât.

Un parc larg ºi sus de ajuns la, un monument mare cât o þeapã cu cai negri mari de ajuns la… ºi o bisericã de intrat în ºi admirat picturile foarte, foarte interesante pentru un asemenea loc cult. Iar ruinele cetãþii din jurul ei au puncte de atracþie cu panorame de-þi taie avântul sã te mai întorci acasã. ºi multe alte locuri de cult pe care nu am apucat sã le vizitãm acum dar cu siguranþã o vom face data viitoare.

Bonus: La vreo 10-12 km de Veliko existã o cascadã fascinantã cu multe scãricele ºi poduleþe pe care tot urci ºi cobori pãnã ajungi undeva sus de tot. Prea sus pentru unde credeam noi cã va duce excursia noastrã.

De remarcat faptul cã Veliko Târnovo este un oraº curat, fãrã gunoaie pe strãzi dar, ciudat, ºi fãrã prea multe coºuri de gunoi.
Veliko este iaraºi un oraº foarte sigur. Gazdele ne-au asigurat cã putem circula la orice orã din zi sau din noapte pe strãzi agale fãrã niciun pericol. Pericol ar putea fi ciorba de burtã pe care nu vi-o recomand pentru ca ei o preparã altfel… n-ai smântânã, n-ai ardei ºi este foarte, foarte grasã.

Un loc de zbânþuit noaptea nu am gãsit, deºi Nick ne-a recomandat unul. Cum am intrat, eu ºi prietena mea, am cerut un shot special ºi n-aveau. Am cerut Absinth ºi au avut… i-am rugat sã ne facã un shot cu el ºi ne-au spus cã nu, nu, nu… absinth-ul nu se amesteca cu altã bauturã alcoolica niciodatã. Probabil cã dupã tunsul care mi-a scãzut considerabil vârsta, am început sa fiu luat la miºto.

Bulgarii nu ºtiu englezã dar te inþelegi cu ei cãci ºtiu cã-n ultimii ani au început sã fie invadaþi de turiºti.

Ai grijã la semnele din cap pentru DA ºi pentru NU. Sunt invers, da, este adevãrat.