dinspre Vama Veche

Legendã – va mai fi bãuturã cu gheaþã gratis din restul de bloody mary, vor mai fi câini prietenoºi cu care sã bei în timp ce-þi aºtepþi iubita de la toaletã; – va fi ºi-o pistã trotuar pentru biciclete ºi…