bãuturã ºi culturã

recomand cu caldurã.
shot-uri câte poþi duce pe… na… gurã.
muzicã multã ºi, tot aºa, pe mãsurã.
preþuri de umpluturã, aproape trei lei paharu de berurã.
multe fete politicoase ºi destul de înalte dupã staturã.
mare aproape ºi fãrã urã. udã. (asta n-a ieºit cum a trebuit (dar în schimb a ieºit asta)).
departe de Vama Veche, localitate de frontiurã dar aproape de bulgari ºi de cianurã (aici nu ºtiu cum s-o scot).
cu ziua pe caldurã, multã umbrurã.
cu noaptea pe racoare, multã na… bauturã (deºi s-a mai folosit în titlu).
toatã vara concerte cu muzica na… tot pe mãsurã.
plus multe evenimente anunþate pe mãsurã.
aici mi-am bãut ziua de naºtere, aici am dansat pânã la rãsãrit, aici am asistat la un meci de fotbal între tobari, chitariºti, trompetist si vocaliºti, comentat de un sunetist, un radiofonist ºi unu’ pe care nu l-am mai prins… t
de aici am rãcit c-am fãcut baie-n mare spre o dimineaþã aproape mahmurã.

ºi sã-l vizitaþi ºi la apus c-aþi fi ultimii pe care v-ar vedea soarele de Vama în ziua AIA…