de mic

îmi doream de mic sã cânt aºa:
– la chitarã ca alex de la 1 care mi’a oferit Hora oarecum cadou ºi din toate pãcatele mele, nu am învãþat nimic ;
– la orgã ca laurenþiu de la scara cealaltã cãruia’i spuneam pompieru’ ºi nu mai ºtiu de ce ; visul lui era sã cânte’ntr’o fanfarã ºi parcã i s’a ºi îndeplinit ;
– la tobe ca fiu’ lu’ nenea de la nunta la care am fost pe la 13 ani, un puºtan de vârsta mea care m’a lãsat sã bat toba mare de zece ori ºi ceva.

toþi aveau pasiunea asta pentru a scoate sunete din instrumente iar eu, mai fãrã voinþã îndeajuns, mã mulþumeam cu scosul sunetelor care imitau maºini de curse, avioane, mitraliere ºi diverse personaje de desene animate sau imaginare. azi tot fãrã sã ºtiu sã cânt la vreun instrument am rãmas… însã cu un buchet maaaaare de prieteni, cunoºtinþe ºi idoli care se pricep foarte bine ºi care na… probabil au dormit când erau mici cu chitara’n pat.

ºi pentru a vedea oameni înfocaþi, pasionaþi, înfometaþi de muzicã, veniþi sãptãmâna asta ºi cea viitoare la Orange Concept Store pentru a asculta preselecþia pentru trupele româneºti ce vor participa anul acesta la Stufstock, la scena micã. ne vedem acolo!

ruxi m’a pus. :P