Crowdfunding: Dragos Lumpan - Ultima transhumanta/Last transhumance

Crowdfunding: Dragos Lumpan – Ultima transhumanta/Last transhumance

(RO)

Transhumanța este drumul de câteva sute de kilometri pe care ciobanii îl parcurg toamna și primăvara între munte și câmpie pentru a hrăni și proteja turmele.

Ciobanii care inca mai practica transhumanta merg zi de zi cu oile, dorm unde îi prinde noaptea, sub cerul liber, indiferent de anotimp. Ei trăiesc într-o altă lume, într-un alt timp, într-un calendar cvasi-cosmic. În 2007, în România mai mergeau în transhumanță aproximativ 30 de familii de ciobani față de cele câteva mii care mergeau în urmă cu un secol.

În 2007 am inceput să fotografiez o familie de ciobani din România, care de generaţii mergea la drum. În 2008 acesti ciobani au renunţat la drum, la transhumanta.

În 2010 am extins intregul proiectul in mai multe tari: Albania, Grecia, Italia, Marea Britanie și Turcia. Deasemenea, pe langa fotografie am inceput sa si filmez. Pentru Romania am gasit o alta familie de ciobani care meargea in transhumanta.

Proiectul fotografic a fost deja expus in diferite tari din Europa, avand 12 expozitii si fiind primit foarte bine de catre publicul larg. Mai jos puteti citi cateva pareri si reacţii.

Acum lucrez la post-productia filmului Transhumanța , un documentar antropologic de 90 de minute, montat din cele aproximativ 100 de ore de material filmat in cele 6 tari ale proiectului, numeroase interviuri cu ciobani in stanele lor, interviuri cu cercetatori in antropologie, precum si cu initiatori ai unor proiecte culturale despre transhumanta. Filmul va contine si time-lapse-uri montate din cele peste 100.000 de fotografii. Am ales fotografia si filmul pentru ca in acest fel putem spune o poveste veche intr-un limbaj nou, foarte usor accesibil.

Dupa ce va fi gata, filmul Transhumanța va fi trimis la festivalurile de film iar apoi va urma distribuirea lui. Estimam ca filmul va fi finalizat in octombrie 2015.

Intreg proiectul este urias, iar bugetul a depasit 100.000 EUR. Pana acum a fost finantat de ICR, AFCN, GAV, Urban Spaces si din fonduri proprii.

Acum, mai e nevoie de aprox 15.000 EUR pentru a finaliza si filmul documentar – dupa cum urmeaza:

 • Montaj / editare (randarea materialelor in format editabil, vizionarea materialului filmat, import si randare fotografii pt timelapseuri, montaj efectiv): 7000 euro
 • Muzica (muzica si mix final): 3000 euro
 • Sunet: sonorizare, sincronizare si editare sunet: 1000 euro
 • Grafica: 1000 euro
 • Traduceri & titrari: 1500 euro
 • Post productie video & sunet (incarcare, pregatire pt corectii, corectii de culoare, editare / mixaj sunet): 1500 euro

Ne propunem ca prin aceasta campanie de crowdfunding sa strangem minim 7500 euro (33.333 lei), urmand ca diferenta sa fie acoperita din economiile proprii si alte colaborari.

Mai multe despre proiectul Ultima Transhumanța puteti sa vedeti pe:http://transhumance.ro/ si pe Facebook.

(EN)

Transhumance is the several hundred kilometers road that shepherds go through, between mountains and plains, in fall and spring, to feed and protect their flocks.

Those shepherds who still practice transhumance go day by day with their sheep, they sleep where the night finds them, outdoors, regardless of the season. They live in another world, in another time, in a quasi-cosmic calendar. In 2007, in Romania about 30 shepherd families were still practicing transhumance compared to the thousands who used to do it a century ago.

In 2007 I started to photograph a family of shepherds in Romania, which for generations had been walking on the road. In 2008 these shepherds gave up going on the road, in transhumance.

In 2010 I extended the entire project into several more countries: Albania, Greece, Italy, Great Britain and Turkey. Also, besides photo I started shooting. For Romania I found another family of transhumant shepherds.

The photographic project has already been exhibited in different countries in Europe, numbering 12 exhibitions and being very well received by the public. Below you can read some opinions and reactions.

Now I am working for the post-production on the film Transhumance, a 90-minute anthropological documentary, edited out of 100 hours of footage in the 6 countries of the project, numerous interviews with shepherds, interviews with researchers in anthropology, and with initiators of cultural projects on transhumance. The film will also include time-lapse images created from over 100,000 photos. I chose photography and film because in this way I can tell an old story in a new language, very easily accessible.

After it’s done, Transhumance film will be sent to film festivals and then distributed. We estimate that the film will be completed in October 2015.

The whole project was huge and the budget exceeded EUR 100,000. Until now it was funded by ICR, AFCN, GAV, Urban Spaces and own funds.

Now, in order to complete the documentary film, approximately 15.000 EUR is needed:

 • Editing (rendering materials in editable format, selecting footage, import and rendering images for timelapse, edit): 7000 EUR
 • Music (music & final mix): 3000 EUR
 • Audio (sound, sound editing & synchronization): 1000 EUR
 • Graphics: 1000 EUR
 • Translations & subtitles: 1500 EUR
 • Post Production for Video & Sound (loading, color correction, editing / mixing sound): 1500 EUR

Our goal is to collect minimum 7500 EUR through this crowdfunding campaign, the rest is to be covered from own savings and other collaborations.

More about the project Last Transhumance you may see on http://transhumance.ro/en/ and on Facebook .

03_©_Lumpan_RO 26_©_Lumpan_GR 27_©_Lumpan_GR 41_©_Lumpan_IT 44_©_Lumpan_IT