Exhibition: 5CuCal

Exhibition: 5CuCal

(RO) Expoziţia 5CuCal, vă propune 25 de imagini în care autorii încearcă să depăşească abordarea iconică a calului în fotografie,apelând la esenţializare şi interpretare. Întrebarea fundamentală legată de o fotografie este, de ce facem acea fotografie? Întrebându­ne deci, de ce fotografiem un cal, cu siguranţă răspunsul nu va fi pentru a­i reda frumuseţea sau maiestuozitatea, ci pentru a reinterpreta în varii moduri realitatea sa şi a spaţiului său. Asemeni căluţului din pictura Lacoon a lui El Greco, care, printr­o reprezentare grafică minimală un soi de “rămăşiţă a realităţii”, ne duce pe tărâmul visului, al ficţiunii, în fotografiile expuse, mutatis mutandis, calul devine cheia pentru citirea imaginii în termenii oniricului, având astfel pondere esenţială în construcţia expresiei generale a fotografiei.

(EN) 5CuCal exhibition, offers 25 images in which the authors try to overcome the iconic addressing of the horse in a photo, using the essentiality and the interpretation. The fundamental question linked to a picture is, why are we doing that photo? So wondering why we photograph a horse, certainly, the answer will not be to restore the beauty and majesty, but to reinterpret in various ways its reality and its space. Like the little horse painted by El Greco in Lacoon which, through a minimal graphical representation takes us into the realm of the dreams,in the photos from this exhibition, mutatis mutandis, the horse becomes the key for reading the image in the terms of the dream , thus having significant part in the construction of the general expression of the photo.

02 July 19:00, Carturesti, Pictor Arthur Verona 13, 010314, Bucharest – event link here.

iris maria tusa

Iris Maria Tusa

corneliu sarion1

Corneliu Sarion

corneliu sarion

Corneliu Sarion

monica finkelstein

Monica Finkelstein

anton marinescu

Anton Marinescu

ana alexandrescu

Ana Alexandrescu

11664774_10153519143034063_735608051_o