Revista Arte ?i Meserii #6

www.revistaartesimeserii.ro

“Revista Arte ºi Meserii este o revistã cu conþinut. Conþinut altfel, intrigant, de citit, de savurat ºi de gândit ulterior. Noi nu promovãm cultura facilã, arta de la fiecare pas, pentru cã, de ce sã nu recunoaºtem, totul este artã ºi toþi suntem cultura în care trãim. Dar rAM îþi aratã care este cultura în care trãieºti ºi pe care nu prea o cunoºti. Arta vizualã, muzicalã, cinematograficã, digitalã ºi aºa mai departe pe care nu o vezi, dar o ºtii, cu siguranþã. Dacã nu o ºtii, afli de la noi. Revista va promova tot ce este neconvenþional, nou, diferit.”

“„Artele” ºi „meseriile” sunt o alternativã la tot ce este pe piaþã, la piaþã, o alternativã culturalã, informativã, interesantã a colecþionarului de idei ºi impresii, de opinii ºi argumente. Ne ocupãm de artã, de cine face arta, de cine promoveazã arta, cine iubeºte arta. Prin urmare, publicul larg, cititor de rAM sunt atât subiecþii pe care îi tratãm în paginile revistei, precum ºi „tineretul din ziua de azi”, foarte open-minded am spune noi ºi curios.”

“Revista va avea un caracter experimental, pentru cã nu suntem (încã) experþi în domeniu, doar amatori ai artei care au ceva de spus.”