Tudor Platon - Elev în clasa a 12-a

Tudor Platon – Elev în clasa a 12-a

www.tudorplaton.ro

La sfârºitul lui aprilie, Tudor Platon a fost exmatriculat din liceu împreunã cu cinci alþi colegi, din cauza unui proiect realizat pentru ªcoala de Fotografie Documentarã Oskar.

EPlaton1
Carnetul de elev – document ce oferã reducere de 50% la biletele de tren ºi fãrã de care accesul în curtea ºcolii este restricþionat.

EPlaton2
Ora de religie.

EPlaton3
Cei peste 800 de elevi ai liceului sunt nevoiþi sã stea la coadã la unicul magazin (a cãrui suprafaþã nu depãºeºte 10 metri pãtraþi) din curtea ºcolii dacã vor sã cumpere ceva de mâncare.

EPlaton4
În pauzã tensiunile acumulate în timpul orelor sunt adesea descãrcate prin interacþiuni fizice (la distanþã dar ºi prin contact) între colegi.

EPlaton5
În 2009, ministrul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, Ecaterina Andronescu, propunea eliminarea orelor de educaþie fizicã din orarul liceenilor. În acel moment, România ocupa locul 3 în UE la capitolul obezitate infantilã.

EPlaton6
Subsolul clãdirii ºcolii (care în urmã cu ceva timp a folosit pe post de închisoare) serveºte ca loc de fumat ºi recreere.

Egyed Ufó Zoltán, unul dintre iniþiatorii ªcolii Oskar : “În data de 4 decembrie Tudor s-a înscris ca ucenic în ºcoala noastrã ºi a primit ca temã de casã sã facã un subiect din viaþa lui zilnicã. El a ales ca titlu ”Elev în clasa a XII-a”. Aici trebuie sã menþionez cã Tudor este (adicã a fost) elev în clasa a doisprezecea în Colegiul Naþional de Informaticã din Piatra Neamþ, ºi a realizat proiectul în clasa lui, în ºcoala lui. În data de 7 martie am primit de la el proiectul cap-coadã ºi pe 14 martie l-am pus pe situl ºcolii, în galerie. Pe 22 martie Tudor m-a rugat sã scot pozele din galerie pentru cã are probleme la ºcoalã. Le-am scos, adicã proiectul a dispãrut de pe net. Au trecut douã sãptãmîni în liniºte, pãrea cã apele s-au liniºtit, dar într-o zi de vineri m-a sunat Tudor sã mã anunþe cã a fost exmatriculat împreunã cu alþi cinci colegi care apãreau în poze. Au urmat sãptãmîni de negocieri, discuþii cu profesorii, cu diriginta, cu doamna director, cu doamna inspector ºi cu colegii daþi afarã plus pãrinþii lor, pînã cînd într-o bunã zi consiliul profesoral a decis definitiv cã cei ºase trebuie sã pãrãseascã ºcoala. S-au ºi transferat instant la altã ºcoalã, dar au urmat ºantaje ºi ºantaje, cum cã n-o sã li se semneze transferul dacã nu semneazã cã aceste imagini n-o sã aparã nicãieri niciodatã. Acum transferurile s-au terminat ºi copiii se pregãtesc de bac.”

Toatã povestea se poate citi pe Oskar.ro iar proiectul complet se pot vedea pe gandul.info.
Recent, Tudor a fost premiat cu „Bomba Molotov în Fotografie” de Ziua Mondialã a Libertãþii Presei.