România made in China

RomaniaMadeInChina

“Made in China” sunt cuvintele care însoþesc o mare parte a realitãþii noastre, fie ea din comunism ori din democraþie. Ca multe alte lucruri fãcute în China ºi ajunse în România comunismul românesc a fost importat tot de acolo, dupã cum bunurile de consum ale capitalismului vin ºi ele tot din China. Superputerea mondialã oferã alegoria totalã: harta, steagul României made in China, alãturi de ascuþitori, penare cu fete care trag cu ochiul, rigle animate, dragoni, porþelanuri, gheiºe, samurai, manga, karate, ninja, pagode, statuete Budha ºi alte bucuriil sunt prezenþe constante deja în spaþiul mioritic. Pe scurt deliciile lumii româneºti contemporane poartã scris micuþ pe undeva într-un colþ “made in China”.
Artiºtii reprezentaþi de Galeria Konstant din Oradea crescuþi în comunism ºi mai apoi în democraþie au avut o copilãrie ºi o adolsescenþã “made in China”. Fãrã sã fi trãit pe continentul galben Teodora Bicescu, Constantin Costea, Remus Ilisie Florian, Zoltán Jedlicska, Sara Kapas recunosc vizual cã cea mare a parte a României este fãcutã în China. ªi firesc o prezintã punctual în arta lor prin instalþii, picturã, ori multimedia.
Fie cã înlocuiesc ori paraziteazã valorile, religia ºi tradiþiile autohtone cu cele chineºti fie cã fabuleazã alegorii chinezeºti în graniþe vizuale europene, cei cinci artiºti ciocnesc provocator imaginarul celor douã lumi într-o expoziþie care nu poate sã se numeascã altfel decât Romania made in China. – Cosmin Nãsui

Romania made in China
21 octombrie – 26 noiembrie 2010
vernisaj: joi 21 octombrie 2010, orele 18 – 22
Artiºti: Teodora Bicescu, Constantin Costea, Remus Ilisie Florian, Zoltán Jedlicska, Sara Kapas
Curator: Cosmin Nãsui
Galeria Konstant
Piata Tineretului nr. 1. Oradea, Romania
www.konstant.ro
info@konstant.ro
+4.0741.500.824, +4.0747.108.679