ArtClue 1 – revistã de artã contemporanã

Echipa ArtClue a lansat primul numãr al revistei de artã contemporanã cu acelaºi nume. ArtClue se concentreazã asupra domeniului artelor vizuale ºi are ca scop promovarea tinerilor artiºti români ºi a galeriilor, ca spaþii de întâlnire cu arta contemporanã.

Spre deosebire de alte reviste, ArtClue vã propune conceptul de interviu ca formã de prezentare a artiºtilor, dar nu numai. Veþi citi ºi interviuri cu manageri de galerii, critici, curatori etc., dialogul devenind astfel unul avizat, fãrã a înceta sã fie accesibil. În paginile acestui prim numãr veþi cunoaºte o serie de artiºti precum Sorin Oncu, Florin Ciulache, Lia Perjovschi, Elena Andrei sau Ioana Ursa, precum ºi curatori ca Simona Vilãu sau Katia Schurl. De asemenea, vã prezentãm Anaid Art Gallery, despre care vorbeºte managerul general al galeriei, Diana Dochia, ºi muzeul Kunsthaus Graz din Austria. Tot aici veþi gãsi ºi recomandãri referitoare la evenimentele expoziþionale curente.

Fãrã sã fie o revistã de teorie artisticã, ArtClue reuºeºte sã defineascã, prin intermediul discuþiilor libere cu specialiºti din domeniu, câþiva termeni esenþiali, poate încã neclari pe piaþa culturalã româneascã, cum este, de exemplu, curatorul ºi rolul acestuia.

ArtClue joacã rolul unui comunicator eficient între artist ºi receptori. Este o platformã de discuþie prietenoasã care oferã informaþii necesare fiecãrui cititor pasionat de arta contemporanã.

Asteptãm impresiile ºi sugestiile voastre la contact@artclue.net.