Travka!

“A trecut ceva timp de când Travka s-a desfiinþat… ori a vrut sã se desfiinþeze. Dar se pare cã nu prea a reuºit sã se desfiinþeze, pentru cã dacã ar fi reuºit, titlul acestui “comunicat” ar fi fost “Travka se reînfiinþeazã”… Pe cât de firesc mi s-a parut cã sunã atunci “desfiinþeazã”, pe atât de nostim ºi ciudat îmi sunã acum “reinfiinþeazã”. Aºadar, îmi dau seama, dupã un an jumãtate, cã Travka nu s-a desfiinþat, ci mai degrabã s-a dezbinat într-un moment ca sã se reuneascã în alt moment…
ªi totuºi ceva nu se leagã… Când scriu acest mesaj realizez cât de uºor e sã arunci cuvintele ºi cât de mult sau deloc îºi gãsesc ele sensul în realitatea fiecãruia.Dar pânã la urmã ce e real? Cum poþi exprima realitatea? Cred cã realitatea poate fi exprimatã cel mai bine prin metafore… Dar ce nevoie am sã caut o metaforã când existã Travka? Aºadar, cumva mi se pare firesc sã nu mã mai pierd în termenii mai sus menþionaþi ºi sã spun simplu cã Travka se reuneºte. Travka se reuneºte pentru cei care primesc acest lucru firesc.
Travka existã! ªi pregãteºte muzicã!”
George Gâdei pentru bestmusic.


© Bogdan Dincã