Am fãcut un puzzle cu David.

Vi-l prezint pe nepoþelul meu, David (cel din stânga :) ) care are 5 ani ºi, dupã cum v-am mai spus, va deveni IT-ist.

Am fost într-o searã pe la el sã-i testez cunoºtinþele în materie de puzzle. L-am prins jucându-se pe telefon ºi cu greu l-am convins sã ne ajute sã construim. I-am dat de înþeles cã-l voi fotografia în timpul acþiunii ºi s-a apucat imediat de treabã.
Sã nu vã atragã foarte mult atenþia aceastã cheliuþã simpaticã. S-a tuns dupã ce a trebuit sã o facã tatãl sãu ºi sã-l convingã cã-i la modã. Îmi pare rãu cã pe Paul nu l-am prins acasã atunci cã m-aº fi distrat enorm sã fotografiez doi chelioºi frumoºi.

Mama lui mi-a ºoptit cã David ar avea o prietenã la grãdiniþã ºi cã s-a supãrat foarte tare atunci când a fost acuzat c-ar fi ciupit-o, “Mami, eu pe Anastasia nu am ciupit-o, eu am pupat-o!”.
Pe lãngã grãdiniþã, nepoþelul meu s-ar juca toatã ziua la calculator, ºtie sã le deschidã, ºtie sã se descurce cu orice joc iar pãrinþii vor sã-i cumpere cumva un mini-playstation ca sã-l aibã la spital sã nu se plictiseascã.

Uºor, uºor, puzzle-ul s-a întregit ºi am insistat sã-i fac o pozã “el cu” iar în continuarea programului artistic a început sã-mi arate ºi sã-mi explice rolurile fiecãrei jucãrii de pluº din camera lui. Am aflat date de naºtere, material ºi utilizare. La finalul prezentãrilor am avut parte ºi de un meci de wresling între David ºi doi urºi mari de pluº. Imaginile erau prea ºocante pentru a le pune pe blog.

Nu putea sã lipseascã momentul fashion, secþiunea pãlãrii. Am ales sã vã aratãm un þãran autentic ºi un mini-Moº Crãciun fiþos.

Am aºteptat cu mare nerãbdare sã-l cunosc ºi-am fãcut-o vineri într-un cadru plin de culori. A stat douã sãptãmâni acasã. Mamei lui i s-au pãrut o veºnicie. De astãzi îl gasiþi din nou la spital, începe al treilea tratament cu citostatice. Dupã al doilea pe care l-a fãcut, doctorii i-au spus mamei cã din cauza unei gene nepotrivite, mai mult ca sigur va avea nevoie de transplant.

Mai multe detalii despre David ºi despre cum îl puteþi ajuta, pe www.redasperanta.ro.