Care leucemie?

El este David, nepoþelul meu, ºi vã invit luni sã vedeþi cum am fãcut cu el un puzzle cu o maºinuþã. Are 5 ani, este foarte deºtept, se luptã glorios cu toþi urºii de pluº din casã care-s mai mari decât el ºi rar are astâmpãr. Mama lui ºtie sigur cã va deveni IT-ist. :)