Steluþele de mare – Sebastian

steluteledemare.fotografiidefamilie.ro – un proiect de Bogdan Dincã ºi Isabela, susþinut de Hotnews ºi Q magazine.
Fotografii realizate de Alexandra Dincã.

“Florina îºi þine copilul în braþe ºi plânge. L-a aºteptat pe Sebastian Andrei ca pe o minune în viaþa ei.
Totul a fost normal pânã într-o zi când ne-am uitat pe niºte poze ale copilului, povesteºte Florina.”

“Ne uitam când la Sebastian, când la fotografii. Ceva, nu ºtiu cum sã explic, un anume ceva ni s-a pãrut ciudat. În fotografii am vãzut acel ceva în neregulã la ochiºorul lui stâng, pur ºi simplu se vedea diferit. L-am dus la spitalul din Lugoj. ”

“Dupã analize ne-au trimis la Bucureºti. La IOB i-au descoperit tumora… Avea cancer. Ochiul stâng nu a mai putut fi salvat. Acum luptãm sã îl salvãm pe dreptul, tumora se extinde… Am o sorã care locuieºte în Turcia, ea a vorbit cu medicii de acolo ºi ei ne primesc la tratament, dar bani nu avem.”

“Sebastian Andrei Dobromirescu are 10 luni ºi este din Lugoj. Ultimele trei luni ºi le-a petrecut la secþia de oncopediatrie a Institutului Oncologic Bucureºti. O tumorã, care s-a dovedit a fi malignã, l-a lãsat deja fãrã ochiul stâng. Sebastian Andrei face tratament chimio-radioterapeutic, dar îl pândeºte un alt pericol: extinderea tumorii ºi la ochiul drept ºi o nouã operaþie, care sã îl lase ºi fãrã ochiul drept.”

“Sebastian Andrei are nevoie urgent de radioterapie, medicii de la clinica din Turcia îl aºteaptã pe copil la tratament imediat ce reuºeºte sã strângã 10.000 de euro.”

“Sebastian mai are nevoie de proteze oculare, care se schimbã an de an, pe mãsurã ce copilul creºte. Fiecare protezã se lucreazã pe comandã ºi costã 820 RON. Acum Sebastian poartã o protezã provizorie care trebuie înlocuitã peste douã luni.”

Dacã puteþi ºi vreþi sã îl ajutaþi pe Fabian:
BRD – Sucursala Lugoj
RON: RO 78 BRDE 360 SV 5575 9603 600
Titular: Dobromirescu Florina
Telefon: 0727 650 994