Steluþele de mare – Fabian

steluteledemare.fotografiidefamilie.ro – un proiect de Bogdan Dincã ºi Isabela, susþinut de Hotnews ºi Q magazine. Fotografii realizate de Adrian Popescu.

“De pe marginea unui pat de spital Gabriela priveºte spre copilul care stã liniºtit pe coridorul secþiei de oncopediatrie aºteptând ceva, doar de el ºtiut. Gabriela îºi ºterge mecanic ochii cu podul palmei, cum fac femeile la þarã. Palmele însã au rãmas uscate, din ochi parcã îi picurã nisip, lacrimi de curs nu mai sunt.
Au fost din belºug un an, noapte de noapte, de când medicii au spus cã e grav ce are el, cã nu are scãpare. Atunci, când îl duceau la biopsie, eu am început sã plâng iar el râdea, spune Gabriela. Mi-a spus… Lasã mami, nu mai plânge… Îþi promit eu cã Doamne-Doamne mã face bine… Îþi promit.”

“A trecut mai bine de un an de atunci ºi s-a þinut de promisiune. Copilaºul ãsta luptã, nu ºtiu cum reuºeºte… le ºtie pe toate, ºtie medicamentele. ªtie tratamentul pe de rost… Fabian e deºteptul familiei, nici nu ºtiu de unde a ieºit aºa, noi suntem oameni simpli ºi necãjiþi de la þarã, fãrã prea multã carte. Tot el e ºi cel mai curajos, mai am doi bãieþi mai mari acasã, dar ei se tem de boalã. Fabian… el nu se teme… El vrea sã se facã doctor.”

“Anul trecut, în mai, a început sã i se umfle burta. M-am speriat ºi l-am dus la spital, la Braºov, era 23 mai 2008. Nu s-a vãitat cã îl doare ceva, dar prea îi crescuse burta mare, aºa dintr-o datã. Acolo i-au fãcut analize ºi mi-au zis cã e suspect de cancer. Mi-a cãzut cerul în cap. Ne-au trimis la Bucureºti, la Budimex. Pe 27 mai ne-au zis cã aºa e. Avea cancer. El avea numai 4 ani, eu nu mai auzisem ca un copil aºa mic sã aibã cancer… De atunci tot face tratament ºi ne rugãm la Dumnezeu sã scape, sã se facã bine.”

“Ne e greu… A venit frigul…
A venit frigul… repetã obsesiv Gabriela. A venit frigul, nu ºtiu ce sã ne mai facem, cum ne-om descurca. De venit la spital, venim cu trenul, îl cãutãm ºi noi pe ãl mai ieftin, cã nu ne ajung banii. Când ne ducem acasã, la þarã, mi-e fricã cã nu avem cu ce încãlzi casa, pentru Fabian este rãu, cã el este sensibil de la citostatice ºi rãceºte uºor. E copil, vrea sã se joace, e greu sã îl þii numai în pat. Iar bani de lemne nu avem. Nu avem nici de mâncare, de un an mâncãm toþi numai cartofi. Am vândut vaca, viþelul ºi un porc, sã pot sã îl aduc pe Fabian la tratament la Bucureºti. În spital mã împrumut mereu pe la femei, cã trebuie sã iau de mâncare pentru el, pofteºte, ce sã fac… Am fãcut datorie douã milioane din ãia vechi, sã iau niºte pastile ºi lapte, niºte carne de pui.”

“Fabian a fost diagnosticat pe 27 mai 2008, cu Limfom Malign Non Hodgkin (cancer de sânge) ºi tumorã abdominalã, la Spitalul „M.S. Curie” din Bucureºti. Fabian avea cancer, la doar 4 ani. Fabian a început imediat tratamentul citostatic, care a durat pânã în octombrie 2008. Analizele dupã tratament erau bune, aºa cã a fost externat. În noiembrie 2008, un nou CT indica metastazã la ficat. Pe 8 noiembrie a fãcut biopsia. A reînceput tratamentul citostic. Pe 29 mai 2009, CT-ul indica o tumorã pe intestinul subþire ºi încã una pe rinichiul stâng. A fost operat pe 8 iunie 2009. Medicii i-au dat puþine ºanse. Dar Fabian a rezistat eroic. A continuat tratamentul citostatic ºi, începând cu 30 august 2009, analizele au început sã iasã din ce în ce mai bine. Pe 7 septembrie 2009, Fabian a plecat acasã, dupã 4 luni de spitalizare. Timp de 4 luni, Fabian nu ºi-a vãzut tatãl decât de douã ori – omul munceºte cu ziua ºi puþinii bani pe care îi câºtigã nu ajungeau ºi pentru biletele de tren. Fabian mai are doi fraþi acasã, unul de 11 ani, Tudor, ºi altul de 17, ªtefan. Mama lor, Ciucuþ Gabriela, are indemnizaþie de însoþitor, 500 RON. Tatãl lor, Russu Florin, lucreazã cu ziua, când gãseºte.”

“Are grijã de cei doi copii mai mari. Doar Tudor mai merge la ºcoalã, pentru ªtefan nu au mai fost bani. Indemnizaþia mamei vine de la primãria din Rupea, banii îi ridicã tatãl ºi le trimite jumãtate din ei la spital. Fabian are ºi el un „venit” al lui, de 90 RON – “persoanã” cu handicap – el zice cã are pensie. Russu Fabian Gabriel a împlinit 5 ani pe 7 martie 2009. Este din Rupea, judeþul Braºov. Pe 18 noiembrie 2009 a venit la spital. Începe o nouã curã de citostatice. ªi îl aºteaptã cuminte pe Moº Nicolae.”

Dacã puteþi ºi vreþi sã îl ajutaþi pe Fabian:
Raiffeisen Bank – Agenþia Rupea
RON: RO 48 RZBR 0000 0600 1205 5756
EURO: RO 69 RZBR 0000 0600 1205 5766
Cod SWIFT: RZBRROBU
Titular: Ciucuþ Gabriela
CNP: 2751206083702
Telefon: 0762 781 566