cadouri de Crãciun…

…din 2006. Semne de carte fãcute din obsesia mea faþã de Urma ºi faþã de norul mare de oameni faini care s-a format în jurul Urmei. Pentru fiecare în parte am folosit cuvinte din Urma care credeam pe vremea aceea cã…