Steluþele de mare – Ovidiu

steluteledemare.fotografiidefamilie.ro – un proiect de Bogdan Dincã ºi Isabela, susþinut de Hotnews ºi Q magazine. Fotografii realizate de Adrian Popescu pe care am avut onoarea sa-l am si pe blog.

“Doar pentru câteva secunde Ana priveºte spre nicãieri. Ochii ei tineri ºi frumoºi sunt obosiþi, înroºiþi de nesomn. Întoarce capul speriatã spre copilul care doarme liniºtit. κi lipeºte privirea de trupul mic. Ana clipeºte rar. Parcã se teme sã nu piardã ceva.”

“Sunt ºase luni de când l-au diagnosticat cu cancer, dar totul merge spre bine, spune Ana. O tumorã în plãmâni, asta au vãzut prima datã la spital. Din cauza asta a fãcut stop respirator ºi a cãzut ca ºi secerat. Doctorii de la spitalul din Medgidia ne-au spus cã tumora, malignã, se cuibãrise în pieptul lui cu alte ºase luni înainte. Ne-au mai spus cã este grav ºi cã trebuie sã plecãm la Bucureºti, la oncologie.”

“Pe 15 mai 2009, Ovidiu Corcodel a fost internat în secþia de Oncopediatrie a Spitalului M.S. Curie din Bucureºti, cu diagnosticul Limfom Malign Non Hodgkin ºi cu o tumorã malignã la plãmâni.”

“Nu avea nici 4 ani. I-a împlinit în spital, pe 5 august 2009. Ovidiu a început imediat chimioterapia, pe 19 octombrie începe a VI-a curã. Mai are încã ºase luni de tratament. Medicii spun cã are ºanse mari de vindecare.”

“Ana ºi Gheorghe, pãrinþii lui Ovidiu, au vândut tot ce s-a putut. Vite, pãsãri – ce aveau prin curte – ca sã aibã bani de drum în fiecare lunã, din Tortomanu pânã la Bucureºti ºi înapoi, sã cumpere hranã ºi medicamente pentru copil. Sunt de la þarã, viaþa este grea, de lucru nu se gãseºte.”

“Dar nu se plâng, sunt fericiþi cã le trãieºte copilul. Se descurcã cum pot. Îi mai ajutã bunicii, cu ce au ºi ei. Acum douã luni, Ana ºi Gheorghe s-au împrumutat de bani pentru un citostatic scump. L-au gãsit în strãinãtate, 650 de euro flaconul. Ar mai avea nevoie de încã unul.”

Dacã doriþi sã îl ajutaþi pe Ovidiu:
BCR – Agenþia Medgidia
RON: RO 48 RNCB 0118 1097 5816 0001
Titular: Corcodel Gheorghe
Telefon Ana Corcodel: 0763 411 693