era sã fac poze ku…

Paul – la ªirnaVille unde am jucat o miuþã în echipa adversã. Am apucat sã-l fentez de vreo douã ori, sunt convins. Aº fi vrut sã-l întreb, în timp ce fãceam poza cu el, ce consistenþã are micul lui dejun….

Laurent Gineste – Wooden Sex

www.photography-now.info/laurent_gineste

cadouri de Crãciun…

…din 2006. Semne de carte fãcute din obsesia mea faþã de Urma ºi faþã de norul mare de oameni faini care s-a format în jurul Urmei. Pentru fiecare în parte am folosit cuvinte din Urma care credeam pe vremea aceea cã…

Shin Murayama – Valhalla

www.idontlikemondays.us. Here is an interview with Shin and you should know that these masks are for sale and proceeds from the sale will be donated to Designers Against Aids.

Wendy McMurdo – Early Play

www.wendymcmurdo.com via www.pentruochi.com

a piece of perfect.