dinspre Vama Veche

Legendã

– va mai fi bãuturã cu gheaþã gratis din restul de bloody mary, vor mai fi câini prietenoºi cu care sã bei în timp ce-þi aºtepþi iubita de la toaletã;

– va fi ºi-o pistã trotuar pentru biciclete ºi parcat roþile din faþã ale maºinilor… poate cã va avea gãrduleþ sau poate cã nu, poate cã ne vom putea plimba civilizat pe douã roþi mâncând seminþe sau poate cã peturile de bere se vor odihni prea liniºtite pe ea ; fete în costum de baie pe bicicletã n-am vãzut niciodatã;

– aceleaºi culori vii nu mã vor deranja nici anul ãsta, aceleaºi desene punk/rock/funk/emo/pr0n vor face din mine un critic desãvârºit dupã trei shoturi de cozonaci;

– clãdirile poa’ s’ajungã pânã la avionu’ ãla cu Nutline ºi sã nu se mai întoarcã… mie nu-mi pasã; am cort ºi nu-mi displace sã plãtesc 10 lei pe zi pentru a mi-l aranja cum vreau eu, unde vreau eu ºi, mai ales, cu cine vreau eu;

– câinii iarãºi nu mã vor deranja cãci vor învãþa pânã-n varã cum se merge corect pe stradã fãrã lãtrãturi, semne particulare sau prejudecãþi; i-am prins la un curs – când am fost ultima oarã erau strânºi în faþa unei pisici sucombate ºi vegetau;

– douã kamikaze, douã vodka energy, un cozonac, douã beri ºi printre ele o baie-n mare cu iubita mea, îmi vor face noaptea dimineaþã, picioarele mâini iar inima suflet;

– tot acolo mã veþi gãsi treaz la 3 dimineaþa, tot acolo-mi voi face ziua-mpreunã cu prietenii, tot acolo se va cânta la chitare ºi foc pânã la rãsãrit, tot acolo se va juca “raþele ºi vânãtorii” pe bãi în mare la fundul gol;

– tot acolo va fi mizerie a doua zi ºi tot acolo va fi ºi curat în ochii ãlora care vor mai vrea o bere înainte de culcare.

Îmi pare rau, de 1 mai nu vin, nu pot, este frig, este plin.
Dar abia aºtept jumãtatea verii.